Zápisy z jednání výboru

VV 12.5.2015 zápis
 
VV 8.4.2015  zápis
 
VV 25.2.2015 zápis
 
VV 11.2.2015 zápis
 
Valná hromada 29.1.2015   zápis    usnesení