KCTM pro rok 2014

07.03.2014 20:46

Na základě umístění na MČR (hala 2014 do 3. místa, dráha 2013 do 8. místa) - skupina A a umístění v tabulkách za rok  2013 do 30. místa skupina B u roč. 2001 - 1400 bodů v pětiboji byli pro rok 2014 zařazeni do KCTM 2014 tito naši závodníci: Skupina A Jan Švec, skupina B Karolína Fuksová, Lucie Pertlíková, Adam Ondra, Mikuláš Střelec.