Soutěž přípravek

Popis soutěže

Dlouhodobá soutěž přípravek „To je borec“

Pro zvýšení motivace dětí v kategorii přípravek bude od roku 2013/2014 organizována dlouhodobá soutěž dětí přípravkového věku. Soutěž bude zahájena vždy od října a bude ukončena v polovině června tak, aby mohlo ještě před prázdninami dojít k vyhlášení výsledků.

Kdo soutěží: všechny děti zařazené do tréninkových skupin Clubu sportů Jihlava patřících v druhém pololetí daného školního roku do kategorie přípravek. (zpravidla 3. a 4. Skupina).

Kategorie: přípravky mladší hoši, dívky (letos 2005 a mladší) , přípravky starší hoši, dívky  (letos 2003, 2004)

Disciplíny: závody vyhlašované KAS – dle rozpisů pořadatelů, naše závody – různá zaměření – síla, dynamika, rychlost, koordinace, obratnost  … vždy jedno zaměření, aby měli šanci na umístění různě disponovaní jedinci.             

Závody: do soutěže se započítávají všechny závody pro kategorii přípravek vypsané krajským atletickým svazem a zveřejněné v termínové listině naší tréninkové skupiny (bude se počítat redukované pořadí naší skupiny). Dalšími závody budou soutěže pořádané v rámci tréninku – vždy druhý čtvrtek v měsíci. (závody budou na web doplňovány tak jak budou známy termíny závodů v termínové listině KAS). 3 nejhorší výsledky se škrtají.

Hodnocení: za umístění získávají závodníci body: Každý závodník získává body dle počtu závodníků v kategorii. Vítěz získá bod navíc. – přiklad 13 závodníků - - Vítěz 14, 2. - 12, 3. - 11, 4.  9, 8, 7, … 1. Při rovnosti bodů v konečném pořadí rozhoduje větší počet vvyšších umístění (1., 2., 3., ... místo)

Ceny: závody vyhlašované KAS – ceny dle pořadatelů , naše závody – všichni obdrží drobné ceny

V celkovém pořadí obdrží první 3 v každé kategorii medaile nebo poháry